Disclaimer

disclaimerDisclaimer voor www.erren.nl. De op deze website getoonde informatie wordt door Erren Fall Protection met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Erren Fall Protection verstrekt door middel van deze website louter informatie over Wingrip die door Erren Fall Protection wordt aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Erren Fall Protection aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie.

Hoewel Erren Protectie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Erren Fall Protection niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door Erren Fall Protection worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Erren Fall Protection uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Erren Fall Protection worden onderhouden wordt afgewezen.

Betekenis disclaimer

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.